Menu

WEEKENDOWE POCZYNANIA po alkoholu

28 kwietnia 2014 - AKTUALNOŚCI, MONITORING, ARCHIWUM

Jesteśmy otwarci na zgłaszane nam problemy i reagujemy… Weekendowe działania strażników miejskich, skierowane przeciwko grupom zakłócającym porządek publiczny, spożywającym alkohol w miejscach zakazanych prawem przynoszą efekty w postaci zmniejszenia ilości w tych miejscach zdarzeń. Pracę patroli interwencyjnych wspierają dyżurni obsługujący system monitoringu miejskiego.

W miniony weekend strażnicy miejscy oprócz stałych działań i realizacji zgłoszeń wpływających do dyżurnego jednostki, prowadzili czynności kontrolne pod względem najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naruszeń prawa. W tym także miejsc wskazywanych przez nich samych: Czarna Droga PKP, dworzec kolejowy wraz z peronami, parki i skwery miejskie, tereny osiedla Staszica A i B, osiedle Bolesława Prusa. Szczegółowa kontrola oraz obserwacja miejsc nielegalnego spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego i występujących zagrożeń z tym związanych, przyniosła wymierne efekty. Kilkadziesiąt pouczeń osób w stosunku, co do których była podejmowana interwencja, odniosła pożądany skutek zachowania zgodnego z prawem. W stosunku do pozostałych osób, funkcjonariusze musieli zastosować bardziej radykalne środki w postaci mandatów karnych. W sumie strażnicy miejscy wypisali ich dwadzieścia 25 sztuk na łączną kwotę prawie 4.500,00 zł.

Zapewniamy, że nasze działania będą prowadzone systematycznie oraz mamy nadzieję, że będą one odzwierciedleniem oczekiwań mieszkańców naszego miasta. Sprawcy zachowań niezgodnych z prawem mogą się liczyć z zdecydowaną reakcji patroli na wszelkie naruszenia i stanowczość w podejmowanych czynności.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do wszystkich o przekazywanie do stanowiska dyżurnego naszej jednostki informacji i zgłoszeń zachowań niezgodnych z prawem pod bezpłatny numer telefonu alarmowego:

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content